Høring - globalisering og øket konkurranse i sivil luftfart

Økt globalisering representerer nye utfordringer for transportsystemet, herunder luftfarten. Samferdselsdepartementet legger med dette frem et høringsnotat som skal være en del av grunnlaget for å ta stilling til hvordan luftfarten i Norge bør utvikles, hensyntatt disse utfordringene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.06.2016