NOU 2019: 22

Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring

Utvalget ble oppnevnt 5. oktober 2018. Utvalget utreder hvordan globalisering innen luftfart har ført til økt konkurranse, lavere billettpriser og et større rutetilbud. Utvalget vurderer konsekvensene av dette for arbeidsforhold, flysikkerhet og miljø, og foreslår tiltak. Utvalget vurderer også hvordan konkurransen kan økes i den delen av markedet der liberalisering og globalisering ikke har ført til økt konkurranse, lavere priser og større tilbud. Markedet der staten kjøper flyruter som ikke er kommersielt lønnsomme (FOT-rutene) behandles spesielt.

Les dokumentet