Høringsnotat

 

Tariffnemndas utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i sak TN-200800345 – skips- og verftsindustrien (Word-format)