Høyring - framlegg om endring av betalingsordninga for petroleumsskatt

Resultat: Vedtatt som foreslått, jf. Ot.prp. nr. 59 (2007-2008) kap. 5.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 14.03.2008