Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringsnotat - forslag om å oppheve lov om ferie for fiskere og forslag om endring i lov om ferie (ferieloven)

Departementet foreslår i dette høyringsnotatet å oppheve lov om ferie for fiskere. Departementet foreslår dessutan ei endring i ferieloven. Hovudformålet med lovforslaget er å forenkle regelverket. Det er også eit mål å gi fiskarar som utfører arbeid i andre si teneste dei same rettane som andre arbeidstakarar.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 19.11.2015

Arbeids- og sosialdepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Garantikassen for fiskere
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk Forening
Fiskebåt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Norske Sjømatbedrifters landsforening
Sjømat Norge

Til toppen