Prop. 52 L (2016–2017)

Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven

Endringer og opphevelse av lover er en del Nærings- og fiskeridepartementets forenklingsprosjekt, og denne proposisjonen er et resultat av denne prosessen. Hovedformålet med lovforslaget er å forenkle og rydde i regelverket. Forslaget er hovedsakelig av mer "teknisk" karakter, og går i store trekk ut på: 1. Å oppheve lov om ferie for fiskere i sin helhet 2. At fiskere som utfører arbeid i annens tjeneste omfattes av lov om ferie (ferieloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget