Høyringsnotat - Forslag til reglar om kjønnsrepresentasjon i styret i samvirkeforetak m.m.

Frist 01.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.04.2005

Til toppen