Høyring — forslag til reglar om kjønnsrepresentasjon i styret i samvirkeforetak mm.

Frist 22.04.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.04.2005

  • Høyringsfrist: 22.04.2005