Høring - utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN-­konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2015