Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner

NIBR-rapp. 2013:1

NIBR har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Oppdateringen viser at det er nokså små endringer i regionstrukturen.

NIBR har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) på oppdrag fra KRD. Dag Juvkam og Frants Gundersen har skrevet rapporten, som viser at det er nokså små endringer i regionstrukturen.

Hovedinnholdet i rapporten er selve oppdateringen av inndelingen av kommuner i BA-regioner. I tillegg har NIBR oppdatert sentralitetsindikatorene for både kommuner og BA-regioner. Indikatorene brukes for å gruppere kommuner og regioner ut fra sentrenes størrelse og funksjoner.

 Rapporten viser at det nå er 160 BA-regioner, mot tidligere 161. Blant endringene kan vi nevne at

  • Enkelte kommuner er overført til andre regioner, for eksempel Hægebostad som er flyttet fra Indre Vest-Agder til Farsund/Lyngdal.
  • Enkelte regioner er splittet opp, for eksempel Nissedal og Fyresdal.
  • Enkelte regioner er opphørt fordi kommunene er fordelt på andre regioner på grunn av endringer i pendlingsmønstre, for eksempel Holmestrand og Hof kommuner som nå er i Tønsbergregionen.

 

Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner, NIBR-rapport 2013:1 (pdf)

Basiskart BA-regioner (pdf)

Kart BA-regioner med navn (pdf)

Kart BA-regioner med regionnummer (pdf)