Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for brukav jordskifteretten på interne forhold i reindrifte.