Høring - Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag fra en arbeidsgruppe til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016