Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1. juli 2012.

Last ned veilederen (pdf)

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister