Veiledninger og brosjyrer

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1. juli 2012.

Last ned veilederen (pdf)

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister