Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom

Rapport IRIS - 2009/127

Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av kulturkort for ungdom, som har vært en prøveordning i ti fylker, samfinansiert mellom KKD og deltakende fylkeskommuner.

Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av kulturkort for ungdom, som
har vært en prøveordning i ti fylker, samfinansiert mellom KKD og deltakende
fylkeskommuner.

Rapporten i PDF-format