Høring - rapport med evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom

Rapporten presenterer reslutater fra en evaluering av kulturkort for ungdom som har vært en prøveordning i ti fylker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2009

Resultat:

Kulturdepartementet videreførte tilskuddsordningen for kulturkort for ungdom fra 2010 med 3,9 mill. kroner. Det ble ikke gjort endringer i målsetting og organisering.

 

Vår ref.: 2006/00246 KU/KU1 SBO

Høring – rapport med evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom

IRIS – International Research Institute of Stavanger – har på oppdrag fra Norsk Kulturråd og på vegne av Kultur- og kirkedepartementet kartlagt og evaluert prøveordningen med kulturkort for ungdom.

Departementet ber med dette om høringsuttalelser til IRIS’ rapport. Rapporten kan hentes fra departementets nettsider

Frist for høringsuttalelser er 13. november 2009. Høringsuttalelsene sendes departementet per brev eller med e-post (postmottak@kkd.dep.no).

Med hilsen

Øivind Danielsen e.f.
underdirektør

Sigrun Breck Oustad
rådgiver

Høringsinstanser:

Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Kommunenes Sentralforbund

 

Til toppen