Høring - rapport med evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom

Rapporten presenterer reslutater fra en evaluering av kulturkort for ungdom som har vært en prøveordning i ti fylker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2009

Resultat:

Kulturdepartementet videreførte tilskuddsordningen for kulturkort for ungdom fra 2010 med 3,9 mill. kroner. Det ble ikke gjort endringer i målsetting og organisering.