Meld. St. 10 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Kultur, inkludering og deltaking

Kultur, inkludering og deltaking

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no