Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift. Eit regionalpolitisk eksperiment.

Forskningsrapport nr. 63 / Rapport 0701.

Ei følgeevaluering av kompensasjonstiltak for auka arbeidsgjevaravgift i 2005 og 2006.

Ei følgeevaluering av kompensasjonstiltak for auka arbeidsgjevaravgift i 2005 og 2006. Rapporten er eit samarbeid mellom Møreforsking Volda og Møreforsking Molde AS.