Kongelig resolusjon 13. september 2013

Opphevelse av instruks for Statens bygge- og eiendomsdirektorat 28. november 1975, opphevelse av retningslinjer for Statens hus - samlokalisering av regionale statsetater 13. oktober 2000 og endring av Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor 20. januar 2012 nr 39.

Kongelig resolusjon 13. september 2013 (pdf)