Statens satser for reiser innland

Satser 2017

Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2017.

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-c):

a) Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer ulegitimert sats på kr 289,-
b) Reiser over 12 timer ulegitimert sats på kr 537,-
c) Reiser med overnatting      ulegitimert sats på kr 733,-

Skatteetaten opererer også med ”pensjonatsats” og ”brakkesats”. Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:  

Frokost 20 % av sats
Lunsj 30 % av sats
Middag 50 % av sats

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende           inntil kr 1 800,-
Hvis det ikke er utgifter til hotell e.l. og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting ulegitimert sats på kr 430,-

Bruk av egen bil (§6)

For inntil 10 000 km i kalenderåret kr 4,10 pr. km. *)
Over 10 000 km i kalenderåret kr 3,45 pr. km.
*) Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er (i 2017) 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2017 at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer. For mer informasjon om dette, se Skatteetatens nettsider.

Tilleggssatser:

 
For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø kr 0,10 pr. km.
For kjøring på skogs- og anleggsveier kr 1,00 pr. km.
Bruk av tilhenger kr 1,00 pr. km.
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag kr 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km.
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm                    kr 2,00 pr. km.
Snøscooter og ATV kr 7,50 pr. km.
Båt med motor kr 7,50 pr. km.
Elbil kr 4,20 pr. km.
Andre motoriserte fremkomstmidler kr 2,00 pr. km.
   
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag kr 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker