Rapporter og planer

KS2 av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Marstrand og Møreforskning utført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Rapporten og to delrapporter finner du her:

Hovedrapport (pdf)

Delrapport Samfunnsøkonomi og muligheter for å øke lønnsomheten (pdf)

Delrapport Referansesjekk (pdf)