Kvalitetssikring (KS1) av regionpakke Bergen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalget for regionpakke Bergen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalget for regionpakke Bergen.

Les rapporten (pdf)