Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon

Rapporten beskriver regelverket for offentlig tjenestepensjon, og skisserer virkninger av alternative utforminger.

Forhandlingsløsningen fra 2009 innebærer at offentlig sektor står utenfor viktige deler av pensjonsreformen, samtidig som offentlig ansatte vil bli omfattet av viktige innsparende elementer som levealdersjustering av pensjonen. Disse elementene vil få økende betydning over tid.

Å endre et pensjonssystem tar lang tid. Rapporten drøfter hvorfor et langsiktig perspektiv er viktig, og argumenterer for at en bør ta fatt i utfordringene i offentlig tjenestepensjon nå, og ikke om 10 – 15 år.

Rapporten

Les rapporten her (SSB)

Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet har bidratt med finansiering av rapporten.