Markedsrapport 2019

Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksråvarer og RÅK-varer - Rapport nr. 8/2020

Markedsrapporten er utarbeidet som en del av Landbruksdirektoratets årlige innspill til Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene.

forside Markedsrapport 2019