Meld. St. 27 (2010–2011)

Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no