Meld. St. 30 (2010–2011)

Fordelingsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 30. september 2011 om fordelingsmeldingen blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside