Meld. St. 30 (2010–2011)

Fordelingsmeldingen

Fordelingsmeldingen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no