Meld. St. 4 (2011–2012)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010–2011

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010–2011

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no