Meld. St. 8 (2010–2011)

Digitalisering av radiomediet

Til innhaldsliste

Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet av 4. februar 2011 om digitalisering av radiomediet blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet