Meld. St. 8 (2010–2011)

Digitalisering av radiomediet

Digitalisering av radiomediet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget