Meld. St. 13 (2016–2017)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2016 om Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside