Meld. St. 14 (2014-2015)

Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. mars 2015 om Kommune-reformen – nye oppgaver til større kommuner blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside