Meld. St. 17 (2016–2017)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016

Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra stortingssesjonen 2014-2015 hvor oppfølgingen ikke er avsluttet.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no