Meld. St. 17 (2019–2020)

Noen saker om jernbane

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Etter en periode med planlegging og opptrapping av bevilgningene til jernbane, har vi nå kommet til utbyggingsfasen for flere av de store investeringsprosjektene i Nasjonal transportplan 2018–2029. Økte kostnadsanslag, kombinert med at mange prosjekter bygges ut samtidig, har gitt behov å se nærmere på innretningen av planlagte og pågående investeringsprosjekter. Samferdselsdepartementet redegjør i denne meldingen for situasjonen på jernbaneområdet.