Meld. St. 17 (2019–2020)

Noen saker om jernbane

I stortingsmeldingen orienterer Samferdselsdepartementet om endret utbyggingstakt for Vestfoldbanen og at dette kan få konsekvenser for andre investeringsprosjekter i 2020 og 2021. Det orienteres også om økte kostnader på Follobanen og Sandbukta – Moss – Såstad på Østfoldbanen.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no