Meld. St. 19 (2016–2017)

Opplev Norge – unikt og eventyrlig

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 17. mars 2017 om Opplev Norge – unikt og eventyrlig blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside