Meld. St. 21 (2015–2016)

Ulv i norsk natur — Bestandsmål for ulv og ulvesone

Til innholdsfortegnelse

1 Rapporter og utredninger knyttet til arbeidet med meldingen

  • Rapport til Miljøverndepartementet – «Evaluering av ulvesona»

  • Den Skandinaviska Vargen – en sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV 1998 – 2014: Rapport till Miljödirektoratet i Norge

Til dokumentets forside