Meld. St. 28 (2022–2023)

Gode bysamfunn med små skilnader

Til innhaldsliste

Tilråding

Kommunal- og distriktsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og distriktsdepartementet 11. august 2023 om Gode bysamfunn med små skilnader blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet