Meld. St. 32 (2019–2020)

Statens pensjonsfond 2020

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 21. september 2020 om Statens pensjonsfond 2020 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside