Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. mai 2021 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov