Midtveisrapport om forsøk med moderat kvotering av innvandrere

Forsøket med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn, er kommet halvveis. Midtveisrapporten viser at en fjerdedel av de statlige forsøksvirksomhetene har brukt kvotering i løpet av 2008.

Forsøket med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er kommet halvveis. Midtveisrapporten viser at en fjerdedel av de statlige forsøksvirksomhetene har brukt kvotering i løpet av 2008.

Forsøket med moderat kvotering i 12 statlige virksomheter går over to år og startet 1. januar 2008.

Evalueringen er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning.

Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn (pdf)