Nasjonal kartlegging av drosjemarkedet

I forbindelse med de endringene som er gjort i drosjereguleringen har Oslo Economics, på oppdrag for Samferdselsdepartementet, gjennomført en kartlegging av situasjonen i drosjemarkedet.

Kartleggingen skal beskrive situasjonen i drosjemarkedet før endringene i drosjereguleringen, og før virkningene av utbruddet av covid-19. Kartleggingen beskriver blant annet drosjedekning, omsetning og prisutviklingen i næringen, og vil bli brukt i forbindelse med evalueringer av de endringene som er gjort drosjereguleringen. 

Rapporten finner du her (pdf).