Nordisk avtale om informasjonsutveksling i inndrivingssaker

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status:

Høringsfrist: