Høring - nordisk avtale i inndrivingssaker

Høringsfrist: 02.07.2004

Justisdepartementet sender på høring forslag til nordisk avtale om informasjonsutveksling mellom nordiske innkrevingsmyndigheter. (10.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.07.2004

  • Høringsfrist: 02.07.2004