NOU 1995: 23

Barnefaglige sakkyndighetsoppgaver

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

30. november 1994 nedsatte Barne- og familiedepartementet et utvalg med oppgave å utrede sakkyndiges rolle i barnesaker. Utvalget leverer med dette sin enstemmige innstilling.

Oslo, den 28. september 1995

Haldor Øvreeide

Elisabeth Backe-Hansen

Berit Grøholt

Katrin Koch

Wolfram Löllke

Bjørn Reidar Karlsen

Til dokumentets forside