NOU 1997: 27

Nytte-kostnadsanalyser— Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Ved kongelig resolusjon av 6. mai 1994 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utarbeide en utredning med vurderinger og en praktisk veiledning i bruk av nytte-kostnadsanalyser. Utvalget legger med dette fram en utredning om nytte-kostnadsanalyser.

Oslo, den 24. september 1997

Arild Hervik

Kåre P. Hagen

Karine Nyborg

Hans Henrik Scheel

Inger-Johanne Sletner

Geir Åvitsland

Til dokumentets forside