NOU 1997: 27

Nytte-kostnadsanalyser

Nytte-kostnadsanalyser — Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor

Les dokumentet