Forsiden

NOU 2001: 19

Biobanker— Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg for vurdering av ulike sider ved innhenting, oppbevaring og bruk av humant biologisk materiale (biobanker) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. januar 2000. Utvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 20. juni 2001

Magne Roland leder

Peter Hjort

Anne Husebekk

Ole Didrik Lærum

Fartein Valen-Sendstad

Ida Skard

Anne Skisland

Øyvind Smukkestad

Camilla Stoltenberg

Dag Inge Våge

Henriette Sinding Aasen

Kjetil Jonsbu

Til dokumentets forside