NOU 2001: 19

Biobanker

Biobanker — Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale

Les dokumentet