Ot.prp. nr. 56 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om biobanker (biobankloven)

Om lov om biobanker (biobankloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget