Ot.prp. nr. 56 (2001-2002)

Om lov om biobanker (biobankloven)

Om lov om biobanker (biobankloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget