Forsiden

NOU 2001: 8

Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Varemerkeutredningen II fremlegger med dette sin innstilling om ny lov om varekjennetegn, og om endringer i lovene om firma, om pant og om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.

Innstillingens Vedlegg 1 gir en sammenstilling av utkastet til ny norsk lov om varekjennetegn med den danske lov om varemerker. Det har vært forutsetningen at denne sammenstillingen utvides til å omfatte også forslaget til ny svensk lov om varemerker, når dette er fremlagt.

Oslo, 28. september 2000

B. Stuevold Lassen

Jostein Sandvik

Til dokumentets forside